En ny fosterdiagnostisk metod

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 22 oktober 2009

En ny fosterdiagnostisk metod

Socialutskottet och Statens medicinsk-etiska råd (SMER) höll ett öppet seminarium om en ny fosterdiagnostisk metod

En ny metod för att diagnostisera genetiska sjukdomar hos foster är under utveckling. Metoden förväntas kunna introduceras inom klinisk verksamhet inom en snar framtid och innebär att man genom ett enkelt blodprov på den gravida kvinnan redan i vecka 6-8 kan ställa diagnos på fostret samt avgöra dess kön. Denna möjlighet kommer att förändra fosterdiagnostiken.

Socialutskottet och SMER bjöd in forskare och experter inom området för att belysa olika frågeställningar.

Tid: Klockan 09.30
Plats: Skandiasalen

Deltagare

 • Daniel Tarschys -- Ordförande -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Sven-Olof Edvinsson -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Anders Henriksson -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Tuulikki Koivunen Bylund -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Daniel Brattgård -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Karin Johannisson -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Lena Rehnberg -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Jan Wahlström -- Ledamot -- Statens medicinsk etiska råd, SMER
 • Erik Iwarsson -- Specialistläkare -- Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Marsk -- Medicinsk ansvarig -- Ultragyn
 • Susanne Georgsson Öhman -- Lektor -- Sophiahemmet Högskola
 • Marita Wengelin -- -- Svenska Downföreningen
 • Torsten Mossberg -- -- Socialstyrelsen
 • Susanne Vilhelmsdotter Allander -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
 • Laura Lintamo -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
 • Ove Axelsson -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
 • Karel Marsal -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
 • Claudia Bruss -- -- Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG
 • Anna Lindqvist -- -- Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG
 • Margareta Rehn -- -- Svenska Barnmorskeförbundet
 • Marianne Johansson -- -- Svenska Barnmorskeförbundet
 • Rurik Löfmark -- -- Svenska Läkaresällskapets etikdelegation
 • Bengt Bergqvist -- Ordförande -- Etiska utskottet i Jämtlands läns landsting
 • Eva Spetz -- Klinikchef Östersunds sjukhus -- Etiska utskottet i Jämtlands läns landsting