EU:s utstationeringspaket

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 5 september 2022

EU:s utstationeringspaket

Arbetsmarknadsutskottets ordnar ett öppet kunskapsseminarium om EU:s utstationeringspaket som EU-kommissionen lade fram i mars 2012. Utstationering innebär att löntagare utstationeras till ett annat land för att jobba tillfälligt där.

Tid och plats 

Klockan 10.00-11.45 i Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Program

TidProgrampunkt
10.00Utskottets ordförande Tomas Tobé (M) hälsar välkommen
10.05Presentation av förslagen i EU:s utstationeringpaket
May-Ann Ramsay, chef för avdelningen för politisk rapportering, EU-kommissionen i Sverige
10.15Kommentarer av arbetsmarknadens parter till utstationeringspaketet från rättsliga utgångspunkter
Lars Gellner, arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv
Ingemar Hamskär, senior juridisk rådgivare, TCO
Claes-Mikael Jonsson, jurist, LO
10.40Rättslig analys och kommentarer
Jonas Malmberg, professor i civilrätt, särskilt arbetsrätt, Uppsala universitet
10.55Information om Arbetsmiljöverkets roll vid utstationering, och om iakttagelser enligt rapporten Förstudie om det fortsatta arbetet med utländska företag och arbetstagare (rapport 2012:5)
Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Anna Middelman, chefsjurist, Arbetsmiljöverket
11.10Frågor från utskottets ledamöter till de medverkande
11.40Utskottets vice ordförande Ylva Johansson (S) avslutar seminariet