Fortbildningsdag för lärare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 29 april 2015

Fortbildningsdag för lärare

Den 29 april ordnas en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap. Temat för fortbildningsdagen är riksdagens internationella och utrikespolitiska arbete.

Fortbildningsdagen är endast för lärare. Programmet kommer att kunna ses direkt och i efterhand via webb-tv.
Mer om fortbildningsdagen

Program

Tid Programpunkt
9.00 Dörrarna öppnas på Riksplan 
9.30  Introduktion 
9.45  Här förbereds riksdagens utrikespolitik
Martin Brothén, kanslichef i utrikesutskottet, ger oss insyn i utrikesutskottets arbete. 
10.15  Ett parlament på nordisk nivå
Hans Wallmark (M), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation, berättar om rådet där de nordiska länderna samarbetar och fattar beslut. 
10.45  Paus 
11.00  Talmannen på den internationella arenan
Talman Urban Ahlin berättar om hur han företräder riksdagen och Sverige internationellt. 
11.30  Unionen där 166 länders politiker möts
Krister Örnfjäder (S), ordförande i riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, presenterar mötesplatsen där parlamentariker från majoriteten av världens länder samlas. 
12.00 Paus 
12.45  Försvars- och säkerhetspolitik i ett brett perspektiv
Karin Enström (M), vice ordförande i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling, berättar om delegationens arbete och förhållandet till Natos parlamentariska församling. 
13.15  Uppdraget att värna demokratiska val
Åsa Lindestam (S), ledamot av OSSE-delegationen 2010–2014, förklarar vad Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har för uppdrag och utmaningar. 
14.00 Paus 
14.15  Så påverkar de globala förändringarna Sveriges roll i världen
Katarina Engberg, fil dr i freds- och konfliktforskning, belyser ämnet utifrån ett forskarperspektiv. 
15.00  Riksdagens nya pedagogiska utbud
Skolinformatörerna Sofia Karlsson och Camilla Rehn informerar om riksdagens nyöppnade Demokrativerkstad och nya studiematerial.