Fortbildningsdag för lärare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 1 november 2016

Fortbildningsdag för lärare

Fortbildningsdagen riktar sig till lärare i samhällskunskap och fokuserar på svensk utrikespolitik utifrån ett riksdagsperspektiv. Den tar upp riksdagens roll, uppgifter och utmaningar inom området utrikespolitik. Riksdagsledamöter, forskare och tjänstemän deltar och ger sin syn på området.

För att delta i fortbildningsdagen krävs föranmälan. Fortbildningsdagen sänds via webb-tv och går att följa direkt eller i efterhand.

Fortbildningsdagen för lärare den 1 november

Program

Tid Programpunkt
08.30 Dörrarna öppnas på Riksplan Säkerhetskontroll sker vid inpassering. Ta med legitimation. Kaffe och smörgås serveras.
09.30 Introduktion av fortbildningsdagen Skolinformatör Suzan Metto Hellman hälsar välkommen och introducerar dagen i Riksdagshuset.
09.40 Regeringens och riksdagens roller i utrikespolitiken Utrikesutskottets kanslichef Martin Brothén reder ut ansvarsförhållandet mellan regering och riksdag på den utrikespolitiska arenan. Dessutom berättar han om utskottens internationella kontakter.
10.30 Så kan riksdagens EU-nämnd påverka EU-politiken Föredragande Pia Törsleff Hertzberg berättar hur EU-nämnden kan påverka inför besluten i EU.
11.15 Paus
11.30 Omvärlden i klassrummet Parvisa diskussioner
11.45

Riksdagens internationella engagemang Magnus Nordström, senior rådgivare vid riksdagens internationella kansli, berättar om riksdagens och ledamöternas engagemang i samarbeten över landsgränser.

12.15 Lunch i Sammanbindningsbanan
13.00 Riksdagen i klassrummet Flera nyheter finns i riksdagens pedagogiska utbud. Skolinformatör Camilla Rehn presenterar det pedagogiska smörgåsbordet.
13.15 EU-nämndens utmaningar och framtid Ledamoten i EU-nämnden Fredrik Schulte (M) berättar om aktuella frågor i riksdagens EU-nämnd. Han ger också sin syn på nämndens roll, utmaningar och framtid.
14.00 Sveriges möjligheter till inflytande i säkerhetsrådet
Den 1 januari 2017 tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Vilket inflytande får Sverige som medlem i säkerhetsrådet? Pernilla Stålhammar (MP), som är partiets utrikes- och säkerhetspolitiske talesperson, resonerar om Sveriges möjligheter att påverka världspolitiken.
14.45 Kaffe
15.00 Så påverkar Europas utmaningar svensk utrikespolitik Vilka utmaningar står Europa inför? Och hur påverkar händelserna Europa och övriga världen Sveriges utrikespolitik? Forskaren och chefen för Utrikespolitiska institutets Europaprogram Björn Fägersten blickar i sin föreläsning in i framtiden.
16.00 Dagen avslutas