Fortbildningsdag om EU och riksdagen i världen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 29 april 2013

Fortbildningsdag om EU och riksdagen i världen

Hur har riksdagens och Sveriges inflytande i utrikespolitiken förändrats sedan Sverige blev medlem i EU? Hur ser EU:s roll i världen ut i dag och var kommer riksdagen in i processen?

Under dagen berättade politiker och tjänstemän om hur de arbetar med utrikesfrågorna. Riksdagens representant i Bryssel Tuula Zetterman berättade om riksdagens arbete på plats i Bryssel och om samarbetet med EU-ländernas andra parlament. Lars Ohly (V) berättade om sina erfarenheter från arbetet i EU-nämnden och i utrikesutskottet.

Olof Skoog, permanent ordförande i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik berättade om arbetet med att bygga upp EU:s nya utrikestjänst. Olof Skoog har en av de högsta posterna i utrikestjänsten som numera ansvarar för all EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt (M) gav sitt perspektiv på utmaningar och möjligheter för EU:s utrikespolitik.

Dagen avslutades med att Sylvia Schwaag Serger, internationell chef på Vinnova och sommarpratare 2011, gav sin vision av EU:s och Sveriges framtida roll i världen.

 

Tid Programpunkt
9.00 Välkomna
Maja Sjöstedt, EU-sekreterare på riksdagen
9.15-9.45 Riksdagen på plats i Bryssel
Tuula Zetterman, riksdagens representant i Bryssel
10.00-10.45 Så skapas EU:s gemensamma utrikespolitik
Olof Skoog, permanent ordförande i EU:s kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik
11.00-11.45 EU i en global värld - utmaningar och möjligheter
Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker
12.30-13.15 Utrikesfrågorna i riksdagen
Lars Ohly (V), ledamot i riksdagens EU-nämnd och tidigare ledamot i riksdagens utrikesutskott
13.30-14.15 EU:s framtida roll i världen
Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationell strategi på Vinnova
14.30-15.00 EU och riksdagen på schemat Maja Sjöstedt,
EU-sekreterare på riksdagen och Annica Sjögren, skolinformatör på riksdagen