Fortbildningsdag om EU och Sveriges riksdag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 30 oktober 2012

Fortbildningsdag om EU och Sveriges riksdag

Hur ser kopplingarna mellan EU och Sveriges riksdag ut? Det var temat för en fortbildningsdag för samhällskunskapslärare som ägde rum i Riksdagshuset den 30 oktober 2012.

Riksdagsledamot Pyry Niemi (S), professor Bengt Jacobsson från Södertörns Högskola samt tjänstemän från riksdagen gav utifrån sina roller inblick i EU-arbetet i riksdagen. Temat var valt efter önskemål från lärare efter förra årets fortbildningsdag. Temat var också valt eftersom europeiska unionen numera är en del av det centrala innehållet i ämnet samhällskunskap för både grund- och gymnasieskolan.

Dagen inleddes med en grundläggande föreläsning om EU:s beslutsprocess och om hur Sverige och riksdagen påverkar lagstiftningen inom EU. Sedan gjordes en djupdykning i EU-arbetet i riksdagen. Tips på verktyg som lärarna kan använda i klassrummet när riksdagen står på schemat avslutade fortbildningsdagen.

 

Tid Programpunkt
9.00-9.45 Från förslag till lag, EU:s beslutsprocess. Maja Sjöstedt, EU-sekreterare på riksdagen.
10.00-11.00 Från hemvävd till invävd. Europeiseringen av politik och förvaltning. Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola.
11.15-11.45 Meddelanden, grönböcker och subsidiaritetsprövningar. Riksdagens hantering av EU-ärenden. Kanja Berg och Gergö Kisch, EU-handläggare vid riksdagens EU-samordning.
12.30-13.00 En introduktion till EU-nämndens verksamhet. Agota Földes, handläggare vid riksdagens EU-nämnd.
13.00-13.45 EU-frågorna i politiken. Arbetet med EU-ärenden utifrån en riksdagsledamots perspektiv. Pyry Niemi (S), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet som också sitter i riksdagens EU-nämnd.
14.00-14.30 Riksdagen på schemat. Tips till undervisningen. Camilla Rehn, skolinformatör på riksdagen.
   

 

För mer information kontakta Camilla Rehn på e-post eller telefonnummer, 08-786 66 88.

Relaterade sändningar