Öppet seminarium om att redovisa resultat

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 6 maj 2022

Öppet seminarium om att redovisa resultat

Kulturutskottet håller ett öppet seminarium på temat ”Att redovisa resultat”.

Seminariet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Tid: Torsdagen den 24 oktober, klockan 9.30–11 (kaffe serveras från klockan 9)
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

9.30 Inledning
Lars Mejern Larsson (S), ordförande i kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp   

9.35 Presentation av rapporten Att redovisa resultat (2018/19:RFR8)
Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare,   utskottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat

9.45 Principen om armlängds avstånd i statsförvaltningen i stort och inom kulturområdet   
Helena Lindberg, riksrevisor

9.55 Att mäta mål   
Roger Blomgren, professor, Högskolan i Borås, ledare för Centrum för kulturpolitisk forskning   

10.05 Sektorsperspektiv på myndigheternas roll i arbetet med resultatredovisning   
Knut Weibull, överantikvarie, Riksantikvarieämbetet

10.15 Regeringens arbete med att utveckla sin resultatredovisning till riksdagen   
Kristina Padrón, ämnesråd, biträdande enhetschef, Totaleriet – Finansdepartementet

10.25 Frågestund

10.55 Avslutning   
Christer Nylander (L), kulturutskottets ordförande