Öppet seminarium om det ekonomiska läget för dagspressen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 16 juni 2022

Öppet seminarium om det ekonomiska läget för dagspressen

Tid: 10-12
Plats: Skandiasalen

Konstitutionsutskottet håller ett öppet seminarium om det ekonomiska läget för dagspressen.

Program

Hur har de ekonomiska förutsättningarna för den traditionella dagspressen förändrats på grund av teknikutvecklingen och framväxten av nya sociala medier? Ser utvecklingen annorlunda ut för storstadstidningar och landsortstidningar respektive första- och andratidningar? Har förutsättningarna för dagspressen att bedriva en god journalistik och en bra nyhetsförmedling förändrats? Det är några av de frågor som kommer att tas upp under seminariet.

Medverkande

  • Jonas Nordling, förbundsordförande i Svenska Journalistförbundet
  • Jonas Ohlsson, fil.dr., Nordicom och SOM-institutet vid Göteborgs universitet
  • Gunilla Persson, chefredaktör/redaktionschef och ansvarig utgivare på Östran
  • Peter Wolodarski, chefredaktör och ansvarig utgivare på Dagens Nyheter

Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) inleder. De inbjudna deltagarna ger sedan under tio minuter var sin syn på dagspressens ekonomiska läge. Utskottets ordförande Peter Eriksson (MP) och vice ordförande Per Bill (M) leder seminariet. Utskottets ledamöter har möjlighet att ställa frågor till de medverkande.