Öppet seminarium om en fossiloberoende transportsektor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 12 maj 2022

Öppet seminarium om en fossiloberoende transportsektor

Tid: 08.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänhet och media)

Omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är en av de största utmaningarna som transportpolitiken står inför. Trafikutskottet anordnar därför ett öppet seminarium om hur en fossiloberoende transportsektor kan uppnås.

Program

Tid Programpunkt
08.30 Inledning: Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
08.35  Bortglömda B:et - Beteendeförändringar för
fossilbränsleoberoende
Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet/Fores 
08.50  Begränsning av trafikens klimatpåverkan. Vad har hänt sedan FFF?
Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor, Trafikverket 
09.10  Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
- Kort beskrivning av direktivets innehåll
Paul Westin, enhetschef, Energimyndigheten
- Det finska genomförandet av direktivet
Suvi Anttila, överinspektör, Finlands kommunikationsministeriet 
09.35  Fossiloberoende drivmedel i ett internationellt perspektiv
Paul Westin, enhetschef, Energimyndigheten 
09.50  Skogsindustrierna som råvaruleverantörer av biobränsle
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och Linda Eriksson,
rådgivare skogliga frågor 
10.00  Paus 
10.20  Vägen till en fossiloberoende sjöfart
Carl Carlsson, Forskning och Innovation, Föreningen Svensk Sjöfart 
10.35  Luftfartens färd mot fossiloberoende
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg 
10.50  Klimatneutrala godstransporter på väg – samverkan är lösningen
Helene Samuelsson, kommunikationschef PREEM, ordförande KNEG
(Klimatneutrala godstransporter på väg) 
11.00  Gasanvändning inom land- och sjötransporter
Lars Mårtensson, miljöchef Volvo Lastvagnar, ordförande i DAFI (Directive
on Alternative Fuels Infrastructure) 
11.10  Frågestund 
11.55  Avslutning: Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz
(M)