Öppet seminarium om erfaren arbetskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 14 juni 2022

Öppet seminarium om erfaren arbetskraft

Mogen eller övermogen? Ett seminarium om erfaren arbetskraft

Arbetsmarknadsutskottets ordnar ett offentligt seminarium om vad som händer i arbetslivet efter 55 års ålder. Vilka fortsätter att jobba, hur mycket jobbar de och vilka utmaningar ställs de inför? Vilka slutar jobba och varför? Andra viktiga frågor rör hur samhället bemöter erfaren arbetskraft. Hur tar arbetsgivare vara på erfarenheten och hur arbetar de med diskrimineringsfrågor? Och vad kan politiken göra för att skapa förutsättningar för ett långt och utvecklande arbetsliv i dag och i framtiden?

Tid: Klockan 9.00-11.45
Plats: Andrakammarsalen, ingång från Riksplan.

Program

Tid Programpunkt
9.00 Utskottets ordförande Elisabeth Svantesson (M) hälsar välkommen
  Ålder, arbete och hälsa
Professor Eva Vingård, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
 

Arbetslivskarriärer och utträde från arbetsmarknaden
Professor Michael Tåhlin, SOFI, Stockholms universitet

9.25

Situationen för erfaren arbetskraft i dag och i framtiden

  • Clas Olsson, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen
  • Bernt Nilsson, ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket
  • Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, DO
9.55 Arbetet med frågor som rör erfaren arbetskraft
  • Christina Järnstedt, ombudsman, LO
  • Jana Fromm, utredare, TCO
  • Ossian Wennström, ombudsman/utredare, Saco
  • Anders Morin, utredare, Svenskt Näringsliv
  • Caroline Olsson, sektionschef, SKL
10.25 Paus
10.40

Att tillvarata kompetensen hos erfaren arbetskraft

  • Patrik Magneby, VD, bemanningsföretaget Pensionärspoolen
  • Carl-Gustaf Leinar, VD, TRR Trygghetsrådet
11.00 Frågor från utskottets ledamöter och från auditoriet
11.40 Utskottets vice ordförande Ylva Johansson (S) avslutar