Öppet seminarium om friluftslivspolitiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 16 juni 2022

Öppet seminarium om friluftslivspolitiken

Den 16 juni anordnar kulturutskottet ett öppet seminarium med rubriken Uppföljning av delar av friluftslivspolitiken.

Tid: 8–9.30
Plats: Andrakammarsalen

Program

8.00
Inledning
Christer Nylander (L), kulturutskottets ordförande

8.05
Presentation av rapporten Uppföljning av delar av den svenska friluftslivspolitiken (2021/22:RFR9)
Ann-Britt Åsebol (M), ordförande i kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp
Joakim Skotheim, utvärderare, utvärderings- och forskningssekretariat

8.20
Susanne Maarup, ordförande, Svenskt Friluftsliv

8.30
Eva Stighäll, handläggare, Naturvårdsverket

8.40
Per-Olov Ottosson, undervisningsråd, Skolverket

8.50
Anders Grönvall, statssekreterare, Miljödepartementet

9.00 
Frågestund

9.25
Avslutning
Vasiliki Tsouplaki (V), kulturutskottets förste vice ordförande

Seminariet webbsänds och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.