Öppet seminarium om icke smittsamma sjukdomar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 31 maj 2022

Öppet seminarium om icke smittsamma sjukdomar

Tid: 12.30-15.30
Plats: Andrakammarsalen

Socialutskottet håller ett öppet seminarium om icke smittsamma sjukdomar - ett ökande hot globalt och i Sverige.

Program

Tid Programpunkt
12.30 Anders W Jonsson (C), ordförande i socialutskottet, inledning.
12.35 Peter Friberg, professor, Sahlgrenska akademin, ordförande Svenska Läkaresällskapet, introduktion.
12.50

Margareta Kristenson, professor,
Linköpings universitet.
Ämne: Icke smittsamma sjukdomar bidrar till en ökande ojämlikhet i hälsa.

13.00 Hans Gilljam, professor, Karolinska institutet.
Ämne: Tobaksrökning - det åtgärdbara folkhälsoproblemet.
13.10

Sven Andréasson, professor, Karolinska institutet.
Ämne: Nya alkoholvanor kräver nya grepp i både politik och praktik.

13.20

Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska institutet.
Ämne: Mat och rörelse för hälsa och glädje.

13.35 Eva Tideman, docent, Lunds universitet.
Ämne: Mental hälsa hos barn, ungdomar och yngre vuxna - vad kan vi göra?
13.45 PAUS 
14.15 Ingemar Engström, professor, Örebro universitet.
Ämne: Individens ansvar - samhällets stöd.
14.25 Frågor från utskottets ledamöter.
15.25 Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet, avslutning.