Öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 31 maj 2022

Öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

Tid: 9.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Skatteutskottet håller ett öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt.

Våren 2013 inledde OECD tillsammans med G20-länderna ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden. Syftet med BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting) är att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster.

Seminariet kommer att belysa vad projektet kan förväntas betyda globalt, för Sverige, det svenska skattesystemet och för svenska företag. En annan väsentlig fråga rör utvecklingsländernas medverkan i projektet och deras möjligheter att dra nytta av BEPS-projektets resultat.

För åhörare i Förstakammarsalen tolkas seminariet till engelska och svenska. Webb-tv-sändningen är på svenska.

Program

Tid Programpunkt
09.00–09.05 Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande
Inledning
09.05–09.30 Grace Perez-Navarro, Centret för skattepolicy och administration, OECD
Presentation av OECD:s arbete mot vinstförflyttning och baserodering
09.30–09.45 Anna Ryott, Swedfund
Berättar om Swedfunds arbete mot internationell fattigdom och ger perspektiv på OECD:s projekt
09.45–10.00 Penny Davies, Diakonia
Om skatteflyktens konsekvenser för tredje världen
10.00– 10.15 Krister Andersson, Svenskt Näringsliv
Kommentar om OECD:s handlingsplan och framtiden
10.15–10.30 Paus
10.30–10.45 Yvonne Bertlin, Astra Zeneca
Om konsekvenserna av OECD:s projekt för ett stort multinationellt företag
10.45–11.10 Magdalena Andersson (S), finansminister
Om regeringens syn på BEPS-arbetet
11.10– 11.55 Frågestund
11.55– 12.00 Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande
Avslutning