Öppet seminarium om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 5 maj 2022

Öppet seminarium om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Tisdagen den 1 juni håller civilutskottet ett öppet seminarium om den uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter som har gjorts. Bland annat deltar representanter från Konsumentverket, Svensk Kollektivtrafik och Resenärsforum.  

Tid: Tisdagen den 1 juni, klockan 9.30–11.30.
Plats: Förstakammarsalen (begränsat antal besöksplatser för allmänhet och media).

Seminariet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Observera att antalet åhörar- och pressplatser är begränsat med anledning av coronapandemin.

Hitta till riksdagen

Program

Samtliga inbjudna gäster och flera riksdagsledamöter kommer att närvara via länk.

09.30–09.35 Civilutskottets ordförande Emma Hult (MP) hälsar deltagarna välkomna till seminariet
09.35–09.40 Inledning av ledamoten Sanne Lennström (S), civilutskottets uppföljningsgrupp
09.40–09.55 Utvärderaren Roger Aule, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat presenterar rapporten Uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2020/21:RFR11)

Kommentarer med anledning av rapporten från:

09.55–10.05 Johan Ohlsson, enhetschef, Konsumentverket
10.0510.15 Johan Wadman, vd, och Mattias Andersson, projektledare/utredare, Svensk Kollektivtrafik
10.1510.25 Jonas Friberg, ordförande, Resenärsforum
10.25–ca 11.25 Frågor från civilutskottets och trafikutskottets ledamöter
Ca 11.2511.30 Avslutning av civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD)

Deltagare

Inbjudna att lämna kommentarer med anledning av uppföljningsrapporten:

  • Konsumentverket
  • Svensk Kollektivtrafik
  • Resenärsforum

Inbjudna att delta i seminariet och svara på frågor:

  • SL
  • Skånetrafiken
  • Dalatrafik
  • Tågföretagen
  • Sveriges Bussföretag
  • Utredaren Fokusgruppundersökningen

Övrig deltagare:

  • Tjänsteman från Justitiedepartementet