Öppet seminarium om multinationella företag och nationella skattebaser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 1 juni 2022

Öppet seminarium om multinationella företag och nationella skattebaser

Tid: 10.00-12.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Skatteutskottet håller ett öppet seminarium om skattebaserodering och vinstförflyttning.

Skatteundandragande och skatteminimering har debatterats i såväl media som i olika internationella politiska forum. OECD har på uppdrag av G20-länderna tagit fram en handlingsplan i femton punkter för att förhindra att multinationella företags aktiviteter leder till erodering av de nationella skattebaserna. På seminariet kommer handlingsplanen att presenteras av Pascal Saint-Amans, chef för OECD:s enhet för skattepolicy och administration.

Program

Inledning

Henrik von Sydow (M), skatteutskottets ordförande

Presentation av OECD:s handlingsplan (cirka 30 minuter)

Pascal Saint-Amans, OECD:s enhet för skattepolicy och administration

Kommentarer från inbjudna paneldeltagare (cirka 10 minuter per deltagare)

  • Mikael Lundholm, statssekreterare, Finansdepartementet
  • Inga-Lill Askersjö, rättschef, Skatteverket
  • Jesper Barenfeld, skattejurist, AB Volvo

Diskussion mellan utskottets ledamöter och panelen

Avslutning

Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande, avslutar seminariet