Öppet seminarium om riksdagens mål- och resultatstyrning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 16 juni 2022

Öppet seminarium om riksdagens mål- och resultatstyrning

Sex utskott arrangerar ett öppet seminarium tillsammans med Riksbankens jubileumsfond under rubriken "Riksdagens mål- och resultatstyrning: Vilka mål, vilka resultat?".

Tid: Klockan 9.30-10.30
Plats: Förstakammarsalen

För 25 år sedan beslöt riksdagen att införa mål- och resultatstyrning i staten. I budgeten föreslås numera ett eller flera mål för 27 olika utgiftsområden och resultat redovisas. Men det finns många frågor kring metoden. Hänger målen ihop? Vilken vägledning ger de åt myndigheterna? Går de att uppnå? Går de att utvärdera? Hur mäter man resultaten, och när?

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) planerar en särskild utlysning för att stimulera forskning kring mål och resultat i offentlig verksamhet. I en förstudie har man undersökt de officiella målens utveckling inom sex områden: bistånd, energi, familj och jämställdhet, kultur, miljö och skola. Seminariet inleds med en session där förstudien presenteras.

Gemensam session

Klockan  9.30-10.30 presenteras förstudien av Daniel Tarschys och kommenteras av SusanneAckum, Yvonne Gustafsson, Sten Heckscher, Eva Lindström och Helena Wockelberg.

Moderatorer är Peter Eriksson och Anna Kinberg Batra.

Kaffepaus

Separata presentationer och kommentarer

Endast inbjudna.

Miljöpolitik

Plats: Miljö- och jordbruksutskottet (RÖ 7:26).
Medverkande: Lars J. Lundgren och Rolf Annerberg.

Energipolitik

Näringsutskottet (RÖ 4:27).
Medverkande: Åsa Sohlman och Yvonne Fredriksson.

Skolpolitik

Utbildningsutskottet (RÖ 4:30).
Medverkande: Hans Albin Larsson, Anna Ekström, Bertil Österberg och Thomas Östros.

Kulturpolitik

Kulturutskottet (RÖ 7:35).
Medverkande: Keith Wijkander och Kerstin Brunnberg.

Arrangerande utskott

  • Konstitutionsutskottet
  • Finansutskottet
  • Kulturutskottet
  • Utbildningsutskottet
  • Miljö- och jordbruksutskottet
  • Näringsutskottet