Öppet seminarium om samordnad individuell plan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 9 maj 2022

Öppet seminarium om samordnad individuell plan

Onsdag den 7 mars arrangerar socialutskottet ett seminarium om samordnad individuell plan (SIP) med fokus på unga med funktionsnedsättning och äldre med komplexa behov.

Tid: Klockan 9–11.30
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan (se vägbeskrivning till ingång Norrbro 1B, punkt F på kartan).

Seminariet är öppet för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.
Antalet platser för allmänheten i Andrakammarsalen är begränsat. Det kommer att finnas möjlighet att följa seminariet via storbildsskärm i en annan lokal.

Program

09.00 Inledning
Emma Henriksson (KD), socialutskottets ordförande

09.05 Slutsatser ur socialutskottets rapport om samordnad individuell plan
Mikael Dahlqvist (S), ordförande i socialutskottets utvärderingsgrupp

09.15 Bakgrund och nulägesbeskrivning

  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Sveriges kommuner och landsting, ger en bakgrund till lagstiftningen om SIP.
  • Karin Lindström, projektledare, Sveriges kommuner och landsting, ger en nulägesbeskrivning av SIP.

09.35 Samordnad vård och omsorg ur ett brukarperspektiv
Peter Nilsson, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

09.50 Paus

10.10 Tryggt mottagande i hemmet för äldre med komplexa behov och användning av SIP
Lena Carling, strateg äldreförvaltningen Stockholms stad

10.25 Erfarenheter av satsningar på SIP-området

  • Patrick Migas, tillförordnad folkhälsochef Kungsbacka kommun, presenterar erfarenheter av riktade utbildningssatsningar för barn och unga.
  • Elin Fischer, utredare socialförvaltningen Stockholms stad, presenterar resultat av satsningen på SIP-samordnare.

10.45 Diskussion

11.25 Avslutning
Barbro Westerholm (L), socialutskottets utvärderingsgrupp.

Dokument

Rapport från riksdagen:

2017/18:RFR5 Samordnad individuell plan (SIP) – en utvärdering(pdf, 712 kB)