Öppet seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 10 maj 2022

Öppet seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling

Utbildningsutskottet håller ett seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling. Seminariet är öppet för allmänhet och media. Det sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Program

Tid Programpunkt
9.00

Inledning av utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S)

9.05

Samtal om regeringens syn på skolledarrollen

Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

9.30

Två forskares perspektiv (7 min per talare)

Ulf Blossing, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Helene Ärlestig, universitetslektor, Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

ca 9.45

Rektorsutbildningen och rektorslyftet

Niclas Westin, enhetschef, och Gunnar Krigholm, undervisningsråd, Enheten för skolans organisation och ledning, Skolverket

9.55

Rektorsutbildning i annat land

Gunnar Krigholm, undervisningsråd, Enheten för skolans organisation och ledning, Skolverket

10.00

Rektor som gått rektorsutbildningen

Christopher Nottberg, f.d. rektor, gymnasie- och vuxenutbildningschef, Täby kommun

10.05

Skolkommissionens slutbetänkande

Björn Åstrand, ledamot i Skolkommissionen

10.15

Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Stephan Rapp, vd och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

10.25

Paus
10.45

Tre exempel från den praktiska verksamheten (7 min per talare)

Peter Fredriksson, skolchef, Södertälje kommun

Erica Andrén, rektor, Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun

Anders Ringård, rektor, friskolan Lust&Lära, Bollnäs kommun

ca 11.05

Korta kommentarer (5 min per talare)

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande, Lärarförbundet skolledare

Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund

11.25

Frågor från ledamöterna

11.55

Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L)