Öppet seminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 31 maj 2022

Öppet seminarium om socialtjänstens arbete med barn som far illa

Tid: 9.00-11.50
Plats: Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

Socialutskottet håller ett kunskapsseminarium på temat socialtjänstens arbete med barn som far illa. Syftet är att bredda och fördjupa ledamöternas kunskaper inom området.

 Program

Tid Programpunkt
9.00 Inledning
Anders W Jonsson (C), ordförande i socialutskottet
9.05 Tidiga insatser inom en familjecentralet
Carina Nyström, socialsekreterare vid Familjecentralen i Spånga-Tensta
 9.15 Erfarenheter från arbete som socialsekreterare vid en barn- och ungdomsenhet
My Eriksson, socialsekreterare, Uppsala kommun
 9.25 Barns röster
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
 9.40 Familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken
Bodil Rasmusson, FD, universitetslektor, Socialhögskolan i Lund
 9.50 Socialt utsatta barns utveckling
Bo Vinnerljung, professor, Socialhögskolan i Stockholm
 10.00  Representanter för SSR respektive Vision
 10.15  Paus
 10.35 Håkan Ceder, särskild utredare, Utredningen om tvångsvård för barn och unga (S 2012:07)
 10.50  Ragnwi Marcelind, statssekreterare vid Socialdepartementet
 11.00  Frågor från utskottets ledamöter
 11.45 Avslutning
Christer Engelhardt (S), ledamot i socialutskottet