Öppet seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 15 juni 2022

Öppet seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur

Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Skandiasalen

Trafikutskottet håller ett seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur. Anledningen till seminariet är Riksrevisionens granskning inom området och den avslutande rapporten "Statens satsningar på transportinfrastruktur - valuta för pengarna?".

Program

Tid Programpunkt
10.00 Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) inleder
10.05 Riksrevisionen
Claes Norgren, riksrevisor
10.25

Trafikverket
Caroline Ottosson, ställföreträdande generaldirektör
Per Sjöstrand, chef för Stora Projekt

10.45 Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Jan-Erik Nilsson, professor
11.05

Näringsdepartementet
Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister

11.25 Frågestund
11.55 Trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M) avslutar