Seminarium: Granskning i medborgarens tjänst - Riksrevisionen 10 år

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 14 juni 2022

Seminarium: Granskning i medborgarens tjänst - Riksrevisionen 10 år

Riksrevisionen ordnar tillsammans med konstitutionsutskottet och finansutskottet seminarium i Förstakammarsalen med anledning av Riksrevisionens 10-årsjubileum. Endast inbjudna gäster. Seminariet webb-tv-sänds.

Program

Klockan Programpunkt
12.30-12.45 Ordföranden i KU respektive FiU, Peter Eriksson och Anna Kinberg Batra, hälsar tillsammans med riksrevisor Claes Norgren välkomna
12.45-13.30 Kan revision bidra till politisk legitimitet?
Professor Bo Rothstein
13.30-14.15

Revision sedd från tre håll - vetenskapsteoretikerns, dekanens och rådgivarens
Professor Margareta Hallberg

14.15-14.45 Paus
14.45-15.50

Paneldiskussion om nyttan av revisionen
- Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, riksrevisor Jan Landahl, universitetslektor Lena Lindgren m.fl. samt ledamöter från konstitutionsutskottet och finansutskottet

16.00

Seminariet avslutas