Seminarium om den globala narkotikaproblematiken

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppet seminarium 27 maj 2015

Seminarium om den globala narkotikaproblematiken

Tid: 09.30 – 12.00
Plats: Skandiasalen

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, IPU, arrangerar ett seminarium för att diskutera den globala narkotikaproblematiken.

Seminariet tar upp hur situationen ser ut i Sverige och hur Sverige kan verka för ett förbättrat internationellt samarbete kring narkotika.
Om IPU-delegationen

Seminariet är öppet för inbjudna gäster och media. Det går även att följa via riksdagens webb-tv.

Program

Tid Programpunkt
9.30

Inledning

 • Anti Avsan (M), ordförande för IPU:s permanenta kommitté för FN-frågor, förste vice ordförande för riksdagens IPU-delegation
 • Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
  "Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken"
9.50

Paneldiskussion

 • Joakim Strandberg, medicine doktor, utredare, samordnare för EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), Folkhälsomyndigheten
  "Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom narkotikaområdet"
 • Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, avdelningen för kunskapsstyrning, Socialstyrelsen
  "Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende"
 • Thomas Hvitfeldt, enhetsråd/utredare, Enheten för statistiska undersökningar vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
  "Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan"
10.45  Paus
11.00

Paneldiskussion

 • Kim Nilvall, kriminalinspektör vid nationella operativa avdelningen, NOA (tidigare Rikskriminalen)
  "Minskad tillgång av narkotika i utsatta områden – om kriminella entreprenörer som utnyttjar internet för att distribuera och sälja narkotika"
 • Esbjörn Hörnberg, tillförordnad ordförande Vienna NGO Committee on Drugs, ordförande Civil Society Task Force, generalsekreterare IOGT International
  "Mellan legalisering och "War on Drugs" - hur polariserade är de internationella civila samhällsorganisationerna – finns det en tredje väg väg?"
 • Erik de la Reguera, journalist specialiserad på Latinamerika
  "Legalisering eller hårdare tag – den globala narkotikapolitikens polarisering inför UNGASS 2016"
 • Hans Lundborg, ambassadör, enheten för familj och sociala tjänster, Socialdepartementet
  "FN:s roll i det internationella narkotikaarbetet för en hållbar värld"