Seminarium om kultursamverkansmodellen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 12 maj 2022

Seminarium om kultursamverkansmodellen

Kulturutskottet håller ett seminarium om kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen innebär att landsting och regioner får fördela vissa statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter. Målet med modellen är att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet.

Seminariet är öppet för media. Det går att följa via webb-tv.
Om pressackreditering

Tid: 9.30–12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan (endast media)

Program

Tid Programpunkt
10.00 Inledning
Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande
10.05 Presentation av rapporten Är samverkan modellen? En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen (2015/16:RFR4)
Björn Wiechel (S), ordförande i kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp för kultursamverkansmodellen

Christer Åström, sekretariatschef, utvärderings- och forskningssekretariatet inom riksdagens utskottsavdelning 

Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare, utvärderings- och forskningssekretariatet inom riksdagens utskottsavdelning
10.25 Reflektioner över kultursamverkansmodellen 
Kerstin Brunnberg, t.f. överintendent, tidigare ordförande i Statens kulturråds styrelse (2009–2014)

Staffan Rydén, kulturchef, Västra Götalandsregionen

Anna Söderbeck, kulturdirektör, Landstinget i Uppsala län
10.55

Presentation av Statens kulturråds rapport Kultursamverkansmodellen – uppföljning 2014
Lisa Poska, koordinator, Statens kulturråd

11.05 Presentation av Sveriges Kommuners och Landstings rapport Kultur i hela landet – regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen
Marie-Louise Rönnmark, ordförande i Beredningen för Kultur och fritid, Sveriges Kommuner och Landsting
11.15 Frågor och samtal
11.35 Samtal om kultursamverkansmodellen
Samtalsledare: Benny Marcel, direktör, Nordiska kulturfonden

Deltagare: Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister, Lena Adelsohn Liljeroth (M), tidigare kulturminister (2006–2014)
11.55 Avslutning 
Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets vice ordförande