Seminarium om Riksrevisorernas iakttagelser av regeringens och myndigheternas förberedelser inför framtiden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 6 maj 2022

Seminarium om Riksrevisorernas iakttagelser av regeringens och myndigheternas förberedelser inför framtiden

Tid: Onsdagen den 5 juni kl. 10.00–11.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan Norrbro 1A

Riksrevisorerna redovisar årligen de viktigaste iakttagelserna från sina granskningar i en rapport. Resultatet av granskningarna följs också upp i en årlig uppföljningsrapport. Vid seminariet diskuteras riksrevisorernas viktigaste iakttagelser vad gäller regeringens och myndigheternas planering inför framtiden.

Medverkar gör riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg.

Utfrågningen är öppen för media och allmänhet. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Program

10.00
Finansutskottets ordförande inleder seminariet. Riksrevisorerna presenterar sina viktigaste iakttagelser under året och resultatet av granskningsverksamheten.

10.45
Frågor och diskussion

11.30
Finansutskottets vice ordförande avslutar seminariet.