Seminarium om svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 10 maj 2022

Seminarium om svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten

Tid: Klockan 13.00-17.20
Plats: Förstakammarsalen

Försvarsutskottet håller ett seminarium på temat svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten - visioner för framtiden. Seminariet är ett samarrangemang mellan försvarsutskottet, Folk och Försvar, Hanaholmen- Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Finlandsinstitutet.

Seminariet sänds via webb-tv. Det är endast öppet för inbjudna gäster.

Under seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

  • Vad har de utredningar som gjorts inom området kommit fram till?
  • Vilka är de respektive ländernas politiska visioner när det kommer till försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten?
  • Hur påverkar respektive lands multilaterala ambitioner på området och den bilaterala relationen dem emellan?
  • Vilken relation ska Sverige och Finland ha, bortom fredstida förhållanden?