Skatteforskning, skattepolitik och sysselsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 5 september 2022

Skatteforskning, skattepolitik och sysselsättning

Skatteutskottet, Riksbankens Jubileumsfond och Skatteakademien håller ett öppet seminarium om skatteforskning, skattepolitik och sysselsättning.

Plats: Förstakammarsalen (ingång från Riksplan)

TidProgrampunkt
9.00Konferensen inleds
Henrik von Sydow (M), ordförande i skatteutskottet
Skatteakademiens verkställande ledamot, Gunnar Eliasson som också leder dagens program
9.15 Skatter ur arbetsutbuds- och genusperspektiv - resultat från aktuell skatteforskning
Professor Sören Blomquist och docent Per Engström, Uppsala Center for Fiscal Studies

Diskussonsdeltagare:
John Hassler, professor, IIES, Stockholms universitet
Mats Persson, professor, IIES, Stockholms universitet

Professor Åsa Gunnarsson, juridiska institutionen, Umeå universitet

Diskussionsdeltagare: Robert Påhlsson, professor, juridiska institutionen, Göteborgs universitet
10.40Kaffe
11.00Ny skatteforskning - kortpresentationer av

Professor Tomas Sjögren, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet:
Ett beteendeekonomiskt perspektiv på beskattning och offentliga utgifter

Professor Lennart Flood, nationalekonomiska institutionen, Göteborgs universitet:
Economic Incentives and the Design of the welfare state

Fil dr Lotta Björklund Larsson, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet:
Swedish tax dynamics. Values and Practices at the Swedish Tax Agency and the Economization of Society

Professor Eleonor Kristoffersson, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet: Offentlighet och sekretess inom skatteförvaltningen

Professor Mattias Dahlberg, juridiska institutionen, Uppsala universitet:
Dividing the Tax Base in a Globalized World
12.00Hur genomföra en skattereform och vilka är de politiska förutsättningarna i dagsläget?
Erik Åsbrink, f.d. finansminister
12.30Lunch
13.30Skatteforskning och skattepolitik - erfarenheter och utmaningar
Professor Agnar Sandmo, NHH, Bergen
Professor Peter Birch Sörensson, University of Copenhagen

Diskussionsdeltagare:
Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket
Åsa Hansson, docent, Lunds universitet
Göran Grosskopf, f.d. professor Göteborgs universitet och ordförande i Ikea-koncernens nederländska moderbolag

Professor Sven-Olof Lodin leder diskussionen.
14.45Kaffe
15.15Hur kan skattepolitiken ha glädje av mer forskning?
Estradsamtal med ledamöter i skatteutskottet
Henrik von Sydow, ordförande (M)
Leif Jakobsson, vice ordförande (S)
Karin Nilsson, ledamot (C)
Mats Pertoft, ledamot (MP)
16.00Konferensen avslutas av Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond