Statlig styrning och ansvarsutkrävande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 19 juni 2022

Statlig styrning och ansvarsutkrävande

Konstitutionsutskottet och finansutskottet anordnar ett seminarium tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond. Seminariet kommer diskutera ansvar och ansvarsutkrävande i teori och praktik och vilken roll ansvarsfrågorna har i den statliga styrningen.

Inledningsvis görs en genomgång av centrala begrepp därefter berörs utveckling under den senaste decenniet. Fokus ligger på riksdagen och den demokratiska kontrollen.

Riksbankens Jubileumsfond har dessutom intresse av att se vilka forskningsbehov och forskningsmöjligheter som kan finnas. På uppdrag av Jubileumsfondens områdesgrupp för mål och resultat i offentlig verksamhet (den så kallade MoR-gruppen) har förra riksrevisorn Eva Lindström gjort en kunskapsöversikt som kan laddas ner från Jubileumsfondens webbplats. Där finns också information om MoR-gruppens arbete och sammansättning.
Jubileumsfonden

Besöksläktaren är inte öppen för allmänheten men seminariet kommer sändas via webb-tv.

Program

TidProgrampunkt
9.00-10.30Ansvar och statlig styrning
Denna del av seminariet riktar sig till riksdagsledamöter, representanter för regeringen, Regeringskansliet och berörda myndigheter samt forskare. En översikt ges av utvecklingen under det senaste decenniet. Några centrala begrepp diskuteras. Fokus ligger på riksdagen och på den demokratiska kontrollen.
9.00Professor Daniel Tarschys, ordförande i RJ:s styrelse och i MoR-gruppen inleder.
9.05Professor Olof Petersson, Politisk makt med oklart ansvar. Vad har hänt sedan år 2000?
9.35Fil.dr Karolina Windell och ekon.dr
Pauline Göthberg
Vad är ansvar? Definitioner, förutsättningar samt nya former och uttryck
9.55F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt Rättslig tillsyn, medborgarkontroll och politiskt ansvar -några reflexioner
10.15Frågor och diskussion
10.30Kaffe
11.00-12.00Tre tematiska grupper
I denna del av seminariet deltar konstitutionsutskottets och finansutskottets ledamöter samt särskilt inbjudna medverkande. Vart och ett av de parallella tematiska gruppsamtalen inleds med korta presentationer av hur frågor om ansvar och ansvarsutkrävande kan hanteras i praktiken.