Presskonferens om utvärdering av Riksbankens penningpolitik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Presskonferens 12 september 2022

Presskonferens om utvärdering av Riksbankens penningpolitik

Finansutskottet håller en presskonferens om en utvärdering av Riksbankens penningpolitik. I juni 2010 gav riksdagens finansutskott professorerna Charles Goodhart vid London School of Economics, och Jean-Charles Rochet vid Toulouse School of Economics och Institute for Banking and Finance vid universitetet i Zürich, i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken under åren 2005-2010. Resultatet av deras utvärdering genomfördes mellan augusti 2010 och augusti 2011.