Utrikespolitisk debatt – teckenspråkstolkad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Utrikespolitisk debatt

Utrikespolitisk debatt – teckenspråkstolkad

Den 24 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Ann Linde (S) inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken.

Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året – i februari varje år. Då presenterar utrikesministern den utrikespolitiska deklarationen som anger vilken utrikespolitik regeringen vill driva. I samband med deklarationen debatterar riksdagspartierna sin syn på utrikespolitiken.

Debatten är uppdelad i två delar. I den första delen deltar en företrädare från varje riksdagsparti. I debattens andra del får de ledamöter som önskar få ordet tala.

Debattens första del tolkas till engelska och teckenspråk.

Relaterade sändningar